Hem

Den 5-6 oktober 2012 gick Energimässa Öst av stapeln i Cloetta Center i Linköping. Det var den första stora energi- och klimatmässan i Östergötland och den lockade stort intresse lokalt, nationellt och internationellt.

Målsättning

Ett stort mål har varit att skapa ökade kontaktytor mellan olika aktörer, för att sprida kunskap, så de höga ambitionerna man har inom energi- och klimatområdet skall kunna realiseras i framtiden.

Energimässa Öst riktar sig både till företagare, myndigheter och privatpersoner och allt som allt finns ett starkt och tydligt fokus på energieffektivisering. Det diskuteras dels hur man kan minska sin energiproduktion, men också olika möjligheter för att producera egen energi.

Energieffektivisering

Eftersom det rör sig om en Energimässa är naturligtvis dess stora fokus på energieffektivisering. Energieffektiva lösningar erbjuds företagare, lantbrukare, villaägare m.fl. av mässans många utställare. Energieffektivisering är också ett politiskt ämne, vilket tydligt syns bland besökare och utställare.

solpaneler

Solpaneler kan användas för energieffektivisering.

Klimattänk

Energimässa Öst hade ett genomgående klimattänk och energieffektivitet diskuteras med målet att bromsa påverkan på klimatet. Energieffektivisering är ett effektivt sätt att bidra till ett bättre klimat och det är uppenbarligen ett mycket aktuellt ämne, då det finns ett stort intresse för mässan. Ett stort antal olika energiformer och energisparande lösningar presenteras av de olika utställarna.

Deltagare

Energimässa Öst inleds av en invigning. Invigningen genomförs av Sveriges miljöminister Lena Ek. Andra deltagare på mässan är Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson, Jordbruksverkets nyblivne generaldirektör Leif Denneberg, komikern Babben Larsson och LRF:s ordförande i Östergötland, Peter Borring. Förutom dessa kommer en rad olika talare, 62 olika utställare och mässbesökare i form av företagare, lantbrukare, politiker, offentligt anställda och privatpersoner bidra till mässan.

Arrangörer

Energimässa Öst är ett resultat av samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland, LRF Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, AgroÖst och Arenabolaget.

På programmet

På Energimässa Öst finns 62 olika utställare, en rad olika seminarium och inspirerande programpunkter, som gemensamt fokuserar på energieffektivisering, klimat, miljö och affärsmöjligheter för företagare, myndigheter, föreningar och privatpersoner. Programmet är brett och innehåll allt från segwayprovning och värmepumpsvisning till trolleriföreställning och miljötävling för skolungdomar.

Den första dagen kallas för Producentdagen och är öppen för företag, medan den andra dagen är öppen för allmänheten under namnet Konsumentdagen. På Producentdagen genomförs också ett ”energimingel”, för att skapa kontakt mellan företagare, politiker, forskare m.fl.

Utställare

De 62 utställarna visar upp allt från hybridbilar till värmepumpar. Det finns en rad olika produkter att testa och många produkter kommer att demonstreras i drift. Bland utställarna finns:

 • Linköpings universitet
 • Exportrådet
 • Östsvenska Handelskammaren
 • Tekniska Verken
 • Askling Bil AB
 • Energifabriken AB
 • LågenergiHus i Sverige AB

Info om effektiva Panasonic luftvärmepumpar: www.panasonicvärmepumpar.se

Presentation av Östergötlands nya regionala miljömål

På fredagen på Energimässa Öst, lanserades Östergötlands Länsstyrelses nya regionala miljömål, med utgångspunkt i det svenska miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. De nya målen som presenterades var:

 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Energieffektivisering i bostäder och lokaler
 • Energiåtgärder i industrin
 • Hållbart resande
 • Hållbara godstransporter
 • Ökad produktion av biodrivmedel
 • Ökad produktion av förnybar el
 • Klimatanpassning

Målen togs fram i samarbete med länets kommuner, företag och andra organisationer.

Parallellt evenemang av SINEC

Under Energimässa Öst genomför SINEC ett parallellt evenemang, där de bjudit in företagare från andra länder, för att främja affärsutbyten mellan utländska företagare och lokala östgötska företagare. SINEC genomför även seminarier under mässan om internationellt handel.

Biogasdagen parallellt med Energimässa Öst

Biogasdagen äger även den rum den 5 oktober i samband med Energimässan – ett i sammanhanget mycket passande arrangemang. Biogasdagens fokus är i år transportsektorn och även här genomfördes seminarium och föreläsningar om energi.

Förhoppning om uppföljning

Energimässa Öst var ett mycket lyckat arrangemang, och vi hoppas att initiativet skall påverka de många besökarna på Energimässa Öst. Vi hoppas också att Energimässa Öst återkommer, då det redan från början fanns förhoppning om att det skulle bli ett återkommande arrangemang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *